Pomoc techniczna - Konfiguracja poczty elektronicznej

Aby skonfigurować program Outlook Express lub Microsoft Mail, należy wykonać następujące kroki:

 

1.  Uruchomić aplikacje Outlook Express lub Microsoft Mail.

2.  Po załadowaniu aplikacji z menu głównego wybieramy Narzędzia a następnie pozycję Konta:

 

3.  Pojawia się okno zatytułowane "Konta internetowe". Klikamy przycisk Dodaj a następnie wybieramy pozycję Poczta...:

 

4.  Następnie uzupełniamy polę "Nazwa wyświetlana", wpisując swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, a następnie klikamy przycisk Dalej:

 

5.  Kolejnym krokiem jest podanie swojego adresu e-mail oraz wciśnięcie przycisku Dalej:

 

6.  Na następnej planszy ustawiamy program następująco:
Opcja Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer wybieramy pozycję POP3 (1)
Pole Serwer poczty przychodzącej wpisujemy mail.wizja.net (2)
Pole Serwer poczty wychodzącej wpisujemy smtp.wizja.net (3)
Następnie klikamy przycisk Dalej

 

7.  Podajemy swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Dalej, a na kolejnej planszy potwierdzamy ustawienia klikając przycisk "Zakończ".

 

8.  Jeszcze raz wchodzimy w ustawienia programu, klikając w menu głównym Narzędzia a następnie wybieramy pozycję Konta:

 

9.  Zaznaczamy nasze nowo utworzone konto, a następnie klikamy przycisk Włąściwości:

 

10.  W nowo otwartym okienku, klikamy zakładkę Serwery, a następnie zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania:


11.  Ostatni krok konfiguracji. Klikamy na zakładkę Zaawansowane a następnie wpisujemy numer portu 587 w polu "Poczta wychodząca (SMTP)":

 


Następnie zatwierdzamy konfigurację, klikając na przycisk OK.