Regulamin utrzymania domen internetowych

1. Domena może być zarejestrowana na podmiot komercyjny, niekomercyjny lub osobę fizyczną.


2. W domenach .pl istnieje możliwość używania polskich znaków diakrytycznych.


3. WizjaNet jest Administratorem domeny i zajmuje się obsługą techniczną rejestracji domeny.


4. Standardowa delegacja serwerów DNS wskazuje na serwery WizjaNet. Na pisemne życzenie klienta, delegacja ta może być zmieniona.


5. Za rejestrację domeny WizjaNet wystawia fakturę, doliczając podatek VAT 23%.


6. Domena rejestrowana jest dopiero po wpłaceniu opłaty za rejestrację na konto WizjaNet.


7. Domena może zostać zarejestrowana na okres dłuższy niż 1 rok.


8. Klient ma prawo zrezygnować z rejestracji domeny najpóźniej 1 miesiąc przed upływem opłaconego okresu rejestracji domeny.


9. Każdorazowo 1 miesiąc przed upływem okresu rejestracji domeny WizjaNet wystawia fakturę VAT za kolejny analogiczny okres rejestracji.


10. W przypadku braku terminowej wpłaty za rejestrację domeny z rozszerzeniem .pl i .com.pl, klient ponosi dodatkowe koszty w wysokości 50zł netto za przedłużenie domeny po terminie. Wpłata winna być uregulowana do 14 dni od daty wygaśnięcia domeny. Po tym okresie domena zostaje wyrejestrowana. W przypadku domen o innych rozszerzeniach opłata dodatkowa jest naliczana indywidualnie ze względu na zmieniające się koszty oraz kursy walut.


11. W przypadku braku opłaconej faktury za kolejny okres WizjaNet ma prawo przerwać rejestrację domeny i ustawić domenę jako dostępną do rejestracji.


12. WizjaNet udostępnia kod authinfo na pisemne życzenie właściciela domeny.


13. Transfer domen od każdego Rejestratora dokonywany jest bezpłatnie.


14. Transfer może się odbyć najwcześniej 21 dni po dacie rejestracji lub odnowienia domeny, a także w przypadku transferu z NASK - nie później niż 24 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności (regulamin).


15. Dotyczy domen zarejestrowanych w ramach promocji: w przypadku transferu domeny do innego usługodawcy przed upływem pierwszego, rocznego abonamentu, właściciel domeny zobowiązuje się do jej odnowienia na kolejny rok w WizjaNet s.c. zgodnie z aktualnym cennikiem. Dokonanie opłaty zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek świadczeń (związanych z tą domeną) na rzecz WizjaNet sp. z o.o.

Hollert Naturfelle - Der Fellmann
Mokate Ingredients
POLMOS Bielsko-Biała S.A.
Mistrzostwa Świata Super Enduro
[email protected] Biuro Obsługi Klienta: +48 33 496 30 15 Dział techniczny: +48 33 496 30 01 Handlowcy: Beata: +48 725 963 011 Rafał: +48 695 863 013 Stanisław: +48 695 863 014