Zgodny z przepisami Biuletyn Informacji Publicznej

Nasza oferta stworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

Wszystkie organizacje użyteczności publicznej zobowiązane są do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (zgodnie z Dz.U. z 2018 r. poz. 1330). BIP jest serwisem internetowym, który powinien spełniać wszelkie założenia ustawy oraz być udostępniony na serwerach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i dostępności informacji.

Stworzymy i skonfigurujemy Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzimy konsultacje związane z dostosowaniem i konfiguracją systemu oraz pakiet szkoleń z jego obsługi
Wykonamy projekt graficzny zgodny z dotychczasowym serwisem gminy
Skonfigurujemy i wdrożymy BIP zgodny z założeniami ustawy i rozporządzeń
Udostępnimy stronę administracyjną do zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej
Dodamy link do Biuletynu Informacji Publicznej na stronie głównej serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej zostanie utrzymany na naszych serwerach

Udostępnimy miejsce w „Centrum Kolokacji Danych WizjaNet” z zabezpieczeniami FireWall
Przez 24 godziny prowadzimy nadzór nad bazami danych SQL odpowiedzialnymi za przechowanie danych
Przygotowujemy pliki archiwalne raz na dobę w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa
Codziennie wykonujemy kopie bezpieczeństwa Biuletynu Informacji Publicznej na własnych nośnikach
Oferujemy bezpłatne konsultacje telefoniczne w zakresie użytkowania systemu zarządzania treścią
bok@wizja.net Biuro Obsługi Klienta: +48 33 496 30 15 Dział techniczny: +48 33 496 30 01 Handlowcy: Beata: +48 725 963 011 Rafał: +48 695 863 013 Stanisław: +48 695 863 014