Dokonamy transferu Twojej domeny internetowej

Transfer domen polskich (.pl)

Transfer domeny od innego Rejestratora do WizjaNet sp. z o.o. następuje automatycznie po wypełnieniu formularza - pomóc mogą nasi konsultanci. W procedurze transferu wymagany jest kod authinfo, który otrzymasz od obecnego Rejestratora.

W momencie zainicjowania transferu domeny na adres e-mail Abonenta (podany we wniosku) zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć transferu, którego użycie pozwoli na zakończenie procedury i przetransferowanie nazwy domeny do wskazanego Podmiotu. Należy to zrobić ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości.

Transfer domeny z NASK do WizjaNet odbywa się po wypełnieniu formularza na stronie. Wówczas automatycznie zostanie wygenerowany wniosek. Należy go wydrukować i przesłać faksem na wskazany we wniosku numer. Do wniosku należy dołączyć kopie aktualnych dokumentów firmy Abonenta.

Transfer może się odbyć najwcześniej 21 dni po dacie rejestracji lub odnowienia domeny, a także w przypadku transferu z NASK - nie później niż 24 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności.

Transfer domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz)

Transfer powoduje konieczność zapłaty abonamentu rocznego, domeny po dokonaniu transferu są automatycznie przedłużane o opłacony okres. Do realizacji transferu niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący adres e-mail (widniejący w bazie WHOIS) oraz AuthCode, który można uzyskać od obecnego Administratora domeny.

Transfer domeny może nastąpić najwcześniej 60 dni po dacie rejestracji lub dacie ostatniego transferu domeny i nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności u aktualnego Rejestratora.

Transfer domen europejskich (.eu)

Transfer jest płatny (równowartość opłaty rocznej) jednocześnie okres rejestracji domeny ulega skróceniu do dnia wykonania transferu.

Adresy i serwery DNS

Podczas zmiany delegacji domeny często widnieje pole "Nazwa serwera DNS" oraz "Adres IP" (serwera dns). Podawanie adresów IP nie jest konieczne, zalecamy podczas zmiany delegacji podawać tylko i wyłącznie powyższe nazwy serwerów DNS, a pola "Adres IP" pozostawić puste.

dns.wizja.net 91.217.242.20

dns2.wizja.net 91.234.217.186

20 lat lat

Doświadczenia w tworzeniu stron

108% %

Średni wzrost ruchu na stronach naszych klientów po roku pracy

5200+ +

Utrzymywanych stron internetowych

bok@wizja.net Biuro Obsługi Klienta: +48 33 496 30 15 Dział techniczny: +48 33 496 30 01 Handlowcy: Beata: +48 725 963 011 Rafał: +48 695 863 013 Stanisław: +48 695 863 014