Pomoc techniczna - Konfiguracja poczty dla Iphone

W celu konfiguracji poczty w telefonie Iphone należy uruchomić program Mail.

Wchodzimy w Ustawienia -> Poczta, kontakty, inne

Następnie wybieramy "Inne"

Następnie wprowadzamy dane dla swojego konta e-mail

W dalszej części konfiguracji wybieramy typ konta POP lub IMAP i podajemy dane serwera:

poczty przychodzącej: mail.wizja.net

poczty wychodzącej: smtp.wizja.net

oraz nazwę użytkownika i hasło.