Jesteśmy Fair Play od 2006 roku

Wizja Net - Przedsiębiorstwo Fair Play

WizjaNet posiada certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play od 2006 roku, a w 2017 nasza firma otrzymała jubileuszową Platynową Statuetkę – która przyznawana jest uczestnikom programu z dziesięcioletnim stażem!

Jakie są zalety bycia Fair Play?

Etyczne podejście do prowadzenia biznesu potwierdzone Certyfikatem Fair Play to sygnał dla naszych klientów, że wszystkie zlecenia realizujemy rzetelnie i uczciwie. Polityka etycznego postępowania względem naszych pracowników gwarantuje naszym klientom zespół uczciwych specjalistów, zaangażowanych w pracę i proces obsługi klienta.

Kto otrzymuje certyfikat Fair Play?

Certyfikat Fair Play przyznawany jest firmom stosującym cały zespół etycznych zasad postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Oznacza również, że firma działa zgodzie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Jaki jest cel programu Fair Play?

Celem programu jest promocja firm, które wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.  W latach 1997-1999 powstało opracowanie pt.: "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu", został również opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Prezes Zarządu Marcin Tomana Ambasadorem Fair Play w Biznesie

Medale „Ambasador Fair Play w Biznesie” przyznawane są osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw, będących wieloletnimi laureatami programu. Niezmiernie cieszymy się, że nasza praca i wzajemne relacje pomiędzy pracownikami, partnerami oraz klientami zostały po raz kolejny docenione przez tak zacne grono!

poczta@wizja.net Sekretariat: +48 33 496 30 00