Dbamy o jakością naszych usług 

Zarządzanie jakością ISO 9001

Priorytetowym celem firmy WizjaNet jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie usług związanych z kompleksowym tworzeniem, utrzymaniem, promowaniem serwisów internetowych, a także tworzeniem oraz wdrażaniem indywidualnie dostosowywanych systemów zarządzania klasy ERP/MRP/CRM w firmach, z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Efektywne zarządzanie i zaufani pracownicy

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym, co potwierdza Certyfikat ISO 9001

Nasz cel realizujemy poprzez:

Stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów
Stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego
Indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta
Doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie
Ciągle nadzorowanie funkcjonowania oferowanych usług
Stosowanie polityki zatrudnienia na wiele lat
poczta@wizja.net Sekretariat: +48 33 496 30 00