Nasze systemy kwalifikują się do pozyskiwania środków unijnych

Platforma B2B

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowej platformy wspierającej szeroko pojęte procesy biznesowe związane z obsługą Klientów oraz Partnerów firmy WizjaNet. System usprawni i zintensyfikuje współpracę między partnerami, m.in. dzięki umożliwieniu elektronicznej wymiany danych i dokonywania płatności bez kontaktu telefonicznego z działem sprzedaży.

Realizujemy projekty dotowane ze środków Unii Europejskiej

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, a Klienci naszej firmy dostali dofinansowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Większość zrealizowanych projektów dotowanych z UE, a wykonanych przez WizjaNet dotyczyła wdrożenia systemów CRM (erp.wizja.net).

Otrzymaliśmy Akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2000 roku

Realizujemy projekty, które są dotowane ze środków Unii Europejskiej. Programy dofinansowujące działania przedsiębiorców (Phare 2000, Phare 2002, Phare 2003, programy strukturalne) wymagały uzyskania akredytacji przez dostawcę usług. Akredytacja oznacza, że nasza firma ma doświadczenie we wdrażaniu projektów (także informatycznych), odpowiednią kadrę oraz jest stabilna finansowo.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-068/14/01 zawartej w dniu 24/06/2014 r. w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 392 700 zł, w tym kwota dofinansowania unijnego: 274 890 zł.

Zapytania ofertowe:

20

Lat doświadczenia

WizjaNet sp. z o. o. działa od 1998r. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług informatycznych oraz programistycznych.

2700+
obsługiwanych firm
400tys
użytkowników systemów
1100+
obsługiwanych placówek oświatowych
212
pracujących serwerów
poczta@wizja.net Sekretariat: +48 33 496 30 00