Pełnomocnictwa

Poniższa tabela zawiera listę osób i pełnomocnictw upoważnionych do reprezentowania firmy WizjaNet Sp. z o.o. Pełnomocnictwa pisemne wygasają z dniem podanym na dokumencie lub wcześniej tj. z chwilą aktualizacji tej strony wskazującej na wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pracownik może reprezentować firmę WizjaNet w danym dniu w określonym zakresie, jeżeli:

 • przedstawi stosowne pełnomocnictwo podpisane przez Prezesa Zarządu Marcina Tomanę,
 • dane pracownika wraz z stosownym zakresem reprezentacji znajduje się na liście pełnomocnictw aktualnych poniżej.

Aktualne pełnomocnictwa (tylko osoby wskazane w poniższej tabelce mogą reprezentować firmę w określonym zakresie):

imię i nazwisko zakres
czasowy
numer
pełnomocnictwa
w zakresie
Stanisław Graca od 15.12.2021
do 31.12.2022
01/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wykonywania stron internetowych, grafik, zdjęć, oprogramowania,
 • usług utrzymywania i powierzenia danych, pozycjonowania, kampanii reklamowych, pozycjonowania stron www, rejestracji domen,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Elżbieta Pysz od 01.04.2022
do 31.12.2022
02/A/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wykonywania stron internetowych, grafik, zdjęć, oprogramowania,
 • usług utrzymywania i powierzenia danych, pozycjonowania, kampanii reklamowych, pozycjonowania stron www, rejestracji domen,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Rafał Pokusa od 15.12.2021
do 31.12.2022
03/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wykonywania stron internetowych, grafik, zdjęć, oprogramowania,
 • usług utrzymywania i powierzenia danych, pozycjonowania, kampanii reklamowych, pozycjonowania stron www, rejestracji domen,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Marcin Feret od 04.05.2022
do 31.12.2022
06/A/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania, wykonywania zintegrowanego oprogramowania,
 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Marcin Feret od 15.12.2021
do 03.05.2022
06/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania, wykonywania zintegrowanego oprogramowania,
 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Antoni Wielopolski od 15.12.2021
do 31.12.2022
05/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Magdalena Kosek od 15.12.2021
do 31.12.2022
04/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usługi związane z wykonywaniem stron internetowych,
 • usługi związane z utrzymywaniem i funkcjonowaniem serwisów www.

przekazywania windykacji należności firmom zewnętrznym

potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem

Adrianna Pietrzyk od 15.12.2021
do 31.12.2022
08/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych
Mateusz Hajto od 15.12.2021
do 31.12.2022
09/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Barbara Kozieł od 15.12.2021
do 31.12.2022
10/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług utrzymywania i powierzenia danych,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Karolina Ogrodzka od 01.06.2022
do 31.12.2022
11/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług wdrażania z zakresu Systemów Oświatowych - moduł mobiBiblioteka,
 • powierzenia przetwarzania danych osobowych

ARTENIKA

technologie informatyczne

Sławomir Pietrasiak
od 15.12.2021
do 31.12.2022
07/2022/P

podpisywania umów w imieniu spółki dotyczących:

 • usług związanych z utrzymywaniem i funkcjonowaniem serwisów www.

Pełnomocnictwa wystawione przed 15.12.2021 r. utraciły ważność. 

[email protected] Sekretariat: +48 33 496 30 00