22 marca 2013r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące plików „cookies”. Pragniemy poinformować naszych klientów jak przygotować się na te zmiany, aby nie narazić się na dotkliwe kary pieniężne.

Postanowienia znowelizowanego aktu ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) nakładają na właścicieli stron, a w szczególności sklepów internetowych, obowiązek poinformowania użytkowników ich serwisów o zmianach w polityce prywatności i wykorzystaniu plików cookies. Obowiązkiem właściciela strony jest opracowanie i opublikowanie na stronie polityki prywatności, w której wyjaśnione zostanie w jaki sposób i do jakiego celu wykorzystywane są pliki cookies.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Zmiana ustawień coockies

Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron. Oto jak zmienić ustawienia polityki coockies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox
Na pasku menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. W zakładce „Prywatność” możesz wybrać, czy chcesz zupełnie zrezygnować z wykorzystania cookies, czy też usunąć je dla pojedynczej witryny.


Microsoft Internet Explorer
Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”. Następnie przejdź do karty „Prywatność”, w której za pomocą suwaka możesz ustawiać ogólne zalecenia dla plików cookies. Ustawienia dla pojedynczych witryn zmienisz w menu ”Witryny”.

Google Chrome
Wywołaj menu klikając przycisk z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki. Najedź kursorem na pole narzędzia, a w nowym oknie menu kliknij pole „Wyczyść dane przeglądarki”. Możesz w ten sposób usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w określonym przedziale czasowym, lub też kliknąć link „Więcej informacji” gdzie krok po kroku uzyskasz informacje na temat usuwania pojedynczych plików cookies.

Opera
Kliknij przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym oknie przeglądarki i wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania”. W tym oknie możesz usunąć zainstalowane już pliki cookies lub wybrać pole „Zarządzaj ciasteczkami” pozwalające na usunięcie pojedynczych cookies.


Apple Safari
W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”, w której zmienić można szczegółowe ustawienia plików cookies.