Zmiany prawne dotyczące plików cookies

Hosting
Usługi Internetowe
WizjaNet

Dziś, 22 marca 2013r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące plików „cookies”. Pragniemy poinformować naszych klientów jak przygotować się na te zmiany, aby nie narazić się na dotkliwe kary pieniężne. 

Postanowienia znowelizowanego aktu ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) nakładają na właścicieli stron, a w szczególności sklepów internetowych, obowiązek poinformowania użytkowników ich serwisów o zmianach w polityce prywatności i wykorzystaniu plików cookies. Obowiązkiem właściciela strony jest opracowanie i opublikowanie na stronie polityki prywatności, w której wyjaśnione zostanie w jaki sposób i do jakiego celu wykorzystywane są pliki cookies. 

W przypadku nie zastosowania się do do nowej ustawy akt ten przewiduje kary w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Co więcej, Prezes UKE może dodatkowo ukarać kierującego przedsiębiorstwem karą pieniężną w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw