Zakończenie wdrożenia oleśnickiej e-oświaty

mobiDziennik
Oświata

Przez 10 miesięcy wdrażaliśmy oprogramowanie do zarządzania oświatą dla Urzędu Miasta Oleśnica. Wszystkie moduły tworzą jeden zintegrowany system, co w praktyce pozwala na lepsze zarządzanie oświatą. Wszyscy użytkownicy systemu, czyli pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy oraz pracownicy szkół i przedszkoli nie muszą wprowadzać tych samych danych do wielu systemów.

W ramach projektu zbudowane zostały publiczne sieci bezprzewodowe we wszystkich szkołach oraz nowoczesna serwerownia oparta o serwery blade. Cały projekt dofinansowany był ze środków unijnych. W ramach projektu współpracowaliśmy razem z firmami Krakfin oraz Infomex.

Wdrożone zostały między innymi następujące moduły: Kadry, Płace, Zarządzanie Majątkiem, Arkusz Organizacyjny, Sekretariat Szkolny, Obowiązek Nauki, Elektroniczne Dzienniki, Świadectwa, Przedszkola, Biblioteki, Plan Lekcji.

Jest to aktualnie w Polsce jedno z najbardziej zaawansowanych kompleksowych rozwiązań zarządzania oświatą miasta. Wykorzystuje takie innowacyjne rozwiązania jak mobilny dziennik elektroniczny. Aplikacje opierają się o technologie WWW, co pozwala na korzystanie z systemu w wielu placówkach.

Więcej informacji o oficjalnym otwarciu portalu można znaleźć na stronie www.olesnica.pl