www.edu.wizja.net

Oświata

Jednym z najważniejszych produktów firmy WizjaNet jest system Distance Learning opracowany w 2002 roku.

Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce firm, które zaprojektowały i wdrożyły takie oprogramowanie. Produkt otrzymał nazwę edu.wizja i wszelkie informacje o nim są dostępne na stronie WWW.EDU.WIZJA.NET.

Firma nasza posiada wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, które są przygotowane do konfiguracji i instalacji systemu oraz do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej w zakresie rozwoju i modernizacji systemu oraz przygotowania i wspomagania użytkowników systemu.