Rusza projekt unijny Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills

Oświata
Promocja stron WWW
Strony WWW
Systemy dla firm
WizjaNet

WizjaNet jest partnerem programu unijnego realizowanego wspólnie z Akademią Techniczno-Humanistyczną, Izbą Przemysłowo-Gospodarczą, Informatycznym Klastrem NTHills, B&B Ventures oraz Fundacją Nowych Technologii.

Projekt ma na celu stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem w zakresie nowych technologii informatycznych. Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills, to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały w wyniku konieczności połączenia potencjału środowiska naukowego z firmami branży IT w celu komercjalizacji wiedzy i wykorzystaniu jej przez przemysł.

Projektem objęty został obszar powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej.


Celami szczegółowymi projektu jest:
• dostarczenie wiedzy na temat możliwości współpracy nauki z biznesem, w tym promowanie idei współpracy,
• ułatwienie przepływu informacji pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami – stworzenie narzędzi do komunikacji,
• podniesienie umiejętności naukowców w zakresie komercjalizacji wiedzy,
• dostarczenie wiedzy o alternatywnych źródłach finansowania przedsięwzięć typu spin-off i spin-out.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie  www.akademia.nthills.pl