Przekształcenie WizjiNet w spółkę z o.o.

WizjaNet

Dnia 27.12.2010 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował WizjaNet spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem 0000374393 z kapitałem zakładowym o wysokości 1.000.000 złotych.

Siedziba spółki pozostaje bez zmian: ul.Cieszyńska 367, 43-300 Bielsko-Biała. NIP oraz numer konta bankowego również nie ulegają zmianie.