Przedsiębiorstwo FairPlay

WizjaNet

Program “Przedsiębiorstwo Fair Play” powstał w 1998 roku. Od tego czasu promuje przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem i zasadami etyki.

WizjaNet już od 2007 roku uczestniczy w tym programie, poddając się badaniu wiarygodności przez niezależne instytucje. W piątek 7 grudnia odebraliśmy po raz piąty wyróżnienie.

Cele programu to:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej;
  • rzetelne postępowanie we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

[źródło: fairplay.pl]