Program Prelude "Edukacja - diagnoza i rozwój"

Oświata

W dniu 23.10.2003 WizjaNet podpisała porozumienie w sprawie współpracy w ramach Klastra "Edukacja – diagnoza i rozwój" projektu PRELUDE.


Klaster projektu PRELUDE o nazwie „Edukacja - diagnoza i rozwój” to grupa siedemnastu partnerów – placówek edukacyjnych, przedsiębiorstw i jednostek naukowo – badawczych, organizacji pozarządowych współpracujących przy realizacji zadań związanych z
- zwiększeniem efektywności nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych
- tworzeniem i dostosowywaniem istniejących narzędzi, kursów do potrzeb beneficjentów społecznych, a w szczególności dla osób, które można uznać za wykluczone lub zagrożone wykluczeniem w zakresie stosowania technik informacyjnych
- tworzeniem odpowiednich projektów pod źródła finansowania z programów badawczych, akcji innowacyjnych i funduszy strukturalnych.
Uczestnictwo WizjaNet w klastrze to wyróżnienie oraz szansa na zacieśnienie współpracy z wyśmienitymi partnerami (np. GAPP S.A., Politechnika Częstochowska, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach). Przede wszystkim jednak to możliwość tworzenia wspólnych projektów wraz z uczestnikami innych klastrów finansowanych przez Unię Europejską.