Prezentacja platformy edu.wizja

Oświata

W ramach projektu PRELUDE odbyły się już drugie warsztaty nt. e-learningu organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W dniu 25 kwietnia 2003 roku prezentowaliśmy nasze doświadczenia w zakresie wdrożenia Distance Learning w szkolnictwie wyższym. Jesteśmy jedyną firmą w województwie śląskim, która dokonała takiego wdrożenia. Warsztaty były kontynuacją konferencji "Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim ".
W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, administracji, Urzędu Marszałkowskiego oraz firmy informatyczne.