Ponad 8 tysięcy osób lubi nasz mobiDziennik

mobiDziennik
Oświata

Profil naszego dziennika elektronicznego polubiło już ponad 8 tysięcy osób. Przy stosunkowo niewielkim udziale naszego systemu na rynku jest to bardzo dobry wynik. Odbieramy to jako potwierdzenie wysokiej jakości naszego produktu, co dodatkowo nas mocno motywuje do ciężkiej pracy. 

MobiDziennik to Dziennik Elektroniczny, który nie służy tylko do informowania rodziców o ocenach i frekwencji. Został od początku zaprojektowany jako system całkowicie zmieniający organizację szkoły. Jest to potężne wsparcie dla nauczyciela, wychowawcy oraz dyrektora szkoły. Poza podstawowymi operacjami szczegółowego rejestrowania przebiegu procesu nauczania, system pozwala również na prowadzenie wszystkich dzienników w szkole, rejestrowanie protokołów, rozbudowaną komunikację, zarządzanie zastępstwami czy planowanie sprawdzianów.