Piksel Facebooka - instalacja i wykorzystanie

Facebook Ads
Promocja stron WWW
Social Media
Strony WWW
Usługi Internetowe
WizjaNet
Piksel Facebooka

Aby precyzyjnie dotrzeć do osób odwiedzających naszą witrynę i doprowadzić do realizacji założonego przez nas celu (np. zakup, rejestracja) niezbędne jest zbieranie i analiza danych o użytkownikach i wykonywanych przez nich działaniach. Takie informacje zapewnia nam piksel Facebooka. W naszym artykule wyjaśniamy jak go utworzyć, zainstalować i skonfigurować zdarzenia piksela. 

Czytaj więcej