Oświata w Świętochłowicach z systemami od WizjaNet

Oświata
Oświata w Świętochłowicach z systemami od WizjaNet

Coraz więcej miast korzysta z naszych innowacyjnych systemów dla oświaty. Od czerwca br. do ich grona dołączyły także placówki edukacyjne leżące na terenie Świętochłowic. Zakres zrealizowanych przez nas działań obejmował wdrożenie m.in. takich modułów jak: „Finanse-Księgowość”, „Kadry i Płace” oraz „Faktury i Rejestry VAT/JPK”.

Rozwiązanie „Finanse-Księgowość” upraszcza przygotowywanie wymaganej dokumentacji i jej księgowanie, usprawnia zapisy i prowadzenie rozrachunków. Jego integralną część stanowi oprogramowanie „Kadry i Płace” do rejestracji danych personalnych pracowników, sporządzania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, raportowania, obliczania pensji i należnych składek, opracowywania zestawień zbiorczych itp. Z kolei aplikacja „Faktury i Rejestry VAT/JPK” sprawia, że rozliczanie podatku VAT, tworzenie deklaracji i generowanie wymaganych do złożenia w urzędzie skarbowym plików jest zdecydowanie mniej czasochłonne.

Specyfika naszych dedykowanych dla jednostek zarządzających oświatą systemów pozwala na wydajniejszą pracę. Zapewnia także lepszy przepływ informacji między nimi a podległymi im placówkami. Ich zastosowanie optymalizuje proces dopełniania formalności i ułatwia monitoring dokumentacji.

Więcej o dedykowanych systemach dla oświaty od WizjaNet przeczytać można tutaj.