Nowe wdrożenie systemu B2B

ERP
Systemy dla firm
WizjaNet

Zakończyliśmy wdrożenie systemu B2B w ramach zintegrowanego systemu Wizja.ERP/MRP/CRM w firmie CID-ROL z Poznania, zajmującej się produkcją środków chemicznych. W ramach funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Wizja.ERP w firmie CID-ROL uruchomiliśmy nowe funkcjonalności obsługi kontrahentów i kooperantów w formie elektronicznej z wykorzystaniem standardu EDI. Projekt platformy B2B wpisał się w rozproszoną strukturę firmy, której biura handlowe, centrum produkcyjne oraz mobilni konsultanci znajdują się w różnych lokalizacjach.

Głównym założeniem projektu było stworzenie niezależnej platformy wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi partnerami, mające przynieść następujące korzyści:
– szybki dostęp do informacji dotyczących zasobów dostępnych u dostawcy,
– szybki dostęp do ofert cenowych przygotowanych specjalnie dla firmy CID-ROL przez dostawcę,
– szybka i sprawna rezerwacja towarów na podstawie zamówień przesyłanych drogą elektroniczną,
– automatyczne pobieranie zamówień od odbiorców na produkty firmy CID-ROL,
– szybkie informowanie o realnych terminach realizacji zamówień do odbiorców dzięki szybkiemu zamawianiu towarów od dostawców,
– zmniejszenie pomyłek związanych z zamawianiem towarów drogą telefoniczną,
– obniżenie kosztów związanych z częstymi kontaktami telefonicznymi,
– minimalizacja błędów popełnianych w fazie sporządzania dokumentu WZ czy faktury, by uniknąć czasochłonnych weryfikacji i dokonywania korekt,
– zautomatyzowanie obsługi zamówień oraz dostaw przez generowanie dokumentów w formacie EDI,
– wprowadzanie tylko raz przez jednego pracownika dokumentu do systemu,
– szybki dostęp do archiwum dokumentów bez konieczności przeszukiwania segregatorów,
– 24-godzinny dostęp do zasobów,
– ograniczenie dokumentów papierowych poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych (EDI),
– bezpieczeństwo przechowywania danych z możliwością szybkiego wglądu do archiwum przez instytucje kontrolujące