mobiDziennik WizjaNet w Wałbrzychu

mobiDziennik
Oświata
mobiDziennik WizjaNet w Wałbrzychu

Mapa realizacji WizjaNet powiększyła się o kolejną miejscowość! Jeszcze w tym roku nauczyciele i rodzice uczniów z 24 szkół w Wałbrzychu zaczną korzystać z mobiDziennika, jednego z naszych najbardziej rozpoznawalnych produktów. MobiDziennik został wybrany jako dziennik elektroniczny w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”.

Wdrożenie mobiDziennika to ogromna wygoda, usprawnienie komunikacji i monitoringu pracy szkoły, a także spore ułatwienie dla rodziców uczniów, nauczycieli, dyrektorów i osób zarządzających placówką. Dzięki niemu rodzice będą mogli na bieżąco śledzić postępy w nauce swoich dzieci, w razie potrzeby konsultować się z nauczycielami i błyskawicznie reagować na niepokojące sygnały. Natomiast nauczyciele docenią możliwość bezpośredniego powiadamiania rodziców o sprawdzianach, ocenach oraz przekazywania istotnych informacji lub uwag dotyczących edukacji czy zachowania dziecka. Dla dyrektorów szkół z kolei wprowadzenie mobiDziennika oznacza o wiele prostsze zarządzanie placówką w wielu jej obszarach.

Wszystkim rodzicom i personelowi szkolnemu w Wałbrzychu życzymy owocnego użytkowania systemu!