mobiDziennik w Wałbrzychu

mobiDziennik
Oświata
wałbrzych,mobidziennik,elektroniczny dziennik lekcyjny

Kolejne miasto zdecydowało się skorzystać z naszych usług! W ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” - Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła) uruchomiliśmy dla Gminy Wałbrzych mobiDziennik w 24 placówkach, wzbogacony o spersonalizowane funkcje!

Od czerwca tego roku szkoły znajdujące się w Wałbrzychu mogą korzystać z bogatego wachlarza możliwości, jaki oferuje innowacyjne oprogramowanie dla oświaty – mobiDziennik. Etap dostawy i wdrożenia zakończył się 31 maja 2018 roku, po 4 miesiącach intensywnych prac, w szczególności poświęconych zindywidualizowanym modułom takim jak: zarządzanie płatnościami zintegrowanymi z KIR, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, tworzenie graficznych notatek do lekcji. W ramach wdrożenia dostarczone zostały również aplikacje do układania planów lekcji oraz planu dyżurów.

W ramach wdrożenia mobiDziennika dyrektorzy, nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie uzyskali bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii, co zwiększy przepływ informacji, efektywniejsze wykorzystanie czasu i wpłynie na poprawę jakości pracy szkół.

Więcej o dedykowanych systemach dla oświaty od WizjaNet przeczytać można na stronie mobiDziennik.pl.