Konferencje dla oświaty

Oświata

W marcu promowaliśmy nasz dziennik elektroniczny na konferencjach w Krakowie, Oświęcimiu i Łodzi. Były to konferencje organizowane przez Apple Polska w Krakowie, Małopolskiego Kuratora Oświaty wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Edukacja z Apple

Wychodząc naprzeciw problemom współczesnej edukacji w kontekście technologii mobilnych i treści cyfrowych, wzięliśmy udział w seminarium dla Liderów Szkolnictwa. Apple Leadership Tour było przeznaczone dla osób i instytucji zainteresowanych stosowaniem nowoczesnych metod nauczania w oparciu o najlepsze rozwiązania techniczne. Wykłady specjalistów oraz warsztaty odbyły się 13 marca w Krakowie. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób produkty Apple wzbogacają proces nauczania poprzez włączenie do niego innowacyjnych technik i narzędzi.

Konferencja "Współczesna edukacja" w Krakowie

Szkoła wobec wyzwań epoki dzieci sieci, potencjał edukacyjny nowych mediów – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas konferencji poświęconej współczesnej edukacji w medialnej perspektywie. WizjaNet także uczestniczyła w tym wydarzeniu. Organizatorem konferencji było Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Uniwersytetem Pedagogiczny w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Forum "Innowacje w cyfrowej edukacji" w Łodzi

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się Regionalne Forum Innowacyjnych Nauczycieli. W forum uczestniczyli nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych. Dla nich zostały przygotowane warsztaty, których tematyka dotyczyła między innymi: wykorzystania chmury cyfrowej w procesie kształcenia, edukacji mobilnej z zastosowaniem iPadów, zarządzania cyfrowym obrazem, projektowania stron internetowych, konstruowania robotów mobilnych, narzędzi wspierających zarządzanie i odtwarzanie szkolnej pracowni komputerowej oraz prowadzone przez nas Innowacyjne rozwiązanie dziennika elektronicznego, dotyczące wdrażania dziennika elektronicznego w szkole z wykorzystaniem technologii mobilnych.

Konferencja naukowo-metodyczna "Nowe media - nowe kompetencje w pracy pedagogicznej" w Oświęcimiu

Po raz drugi w Oświęcimiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zorganizowała dla nauczycieli konferencję naukowo-metodyczną związaną z problematyką wykorzystania nowych mediów w edukacji. Konferencja odbyła się pod pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Mieliśmy tutaj plenarne wystąpienie na temat Innowacyjne rozwiązania w dzienniku elektronicznym, w którym to pokazywaliśmy jak można zrewolucjonizować organizację szkoły przy pomocy dziennika elektronicznego.