Konferencja w Katowicach

WizjaNet

Tegoroczna konferencja im. Janusza Trawki, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Komputer i Sprawy Szkoły” (KISS) pod hasłem „Quo Vadis Szkoło?” dotyczyła wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkole. Podczas spotkań i wykładów zaprezentowaliśmy nasz elektroniczny dziennik.

W konferencji wzięli udział nauczyciele informatyki, wykładowcy akademiccy – osoby zainteresowane problematyką rozwoju teleinformatyki (ICT) w dydaktyce. Janusz Trawka, założyciel KISS, był inspiratorem i organizatorem cyklicznych zjazdów. Pełnił także funkcję Prezesa Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Konferencja odbyła się 21 listopada w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objął Śląski Kurator Oświaty.

Strona konferencji to www.konferencja2012.kiss.pl