Edukacja Przyszłości 2022

Oświata
WizjaNet
Edukacja Przyszłości 2022

Edukacja przyszłości 2022 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym to kolejna odsłona spotkań, która skierowana jest jak co roku, przede wszystkim do osób, które działają w branży edukacyjnej - dla szkół, innych placówek oświatowych oraz prezydentów i burmistrzów miast. Konferencje odbywają się przez 2 dni, na których doświadczeni prelegenci dzielą się wiedzą i myślą na temat edukacji oraz jej zarządzaniem.

To aż dwa dni wymiany doświadczeń między samorządowcami i pracownikami w biznesie. Tematyka poruszana podczas konferencji obejmuje najaktualniejsze wyzwania związane z oświatą, które zostają przedstawione przez prelegentów w merytoryczny i praktyczny sposób.

W tym roku Wizja.Net będzie uczestniczyć w programie, a prelegentami będą: prezes firmy Marcin Tomana wraz z przedstawicielami CUW Bielsko-Biała oraz CUW Dąbrowa Górnicza.

Cały program Edukacji Przyszłości znajduje się na stronie www tutaj