E-oświata w Jastrzębiu-Zdroju

Oświata

Na przełomie 2013 i 2014 roku w Jastrzębiu-Zdroju został uruchomiony zintegrowany system zarządzania oświatą w ramach całego miasta. Udało się połączyć z korzyścią dla Urzędu Miasta wszystkie placówki oświatowe w ramach jednego zintegrowanego systemu.

W skład platformy wchodzą między innymi takie rozwiązania jak:

  • finanse-księgowość,
  • kadry i płace,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa,
  • zarządzanie majątkiem,
  • system dla przedszkoli.

W ramach wdrożenia zarówno Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jak również samodzielne placówki działają wg wspólnych przejrzystych zasad.