Audyt ISO 27001

WizjaNet

W dniach 13-14 lipca odbył się w naszej firmie audyt systemu ISO27001. System ten dotyczy zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji. WizjaNet jako firma technologiczna zarządza danymi klientów (serwery, bazy danych, strony internetowe, maile).

Dane te są zasobami wrażliwymi na takie zagrożenia jak zniszczenie czy nieuprawniony dostęp. Odpowiedni system zarządzania tymi informacjami daje większą gwarancję dopilnowania jakości świadczonych usług. System będzie ciągle rozwijany i klienci zaczną na przestrzeni tego roku odczuwać jego korzyści. Wdrożenie ISO27001 jest kolejnym krokiem po ISO9001 w kierunku świadczenia usług o coraz lepszej jakości.