Przedsiębiorstwo FairPlay

WizjaNet posiada certyfikat Przedsiębiorstwo FairPlay od roku 2006.

Oznacza to, że promujemy etykę w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół etycznych zasad postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Oznacza to również działania zgodne z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Wspieramy i promujemy te zasady poprzez promowanie loga FairPlay.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma długą tradycję w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą był finansowany przez Unię Europejską. W latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu", został opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r.

Wpływ zachowań etycznych dla naszych klientów

Podejście etyczne do prowadzenia biznesu oznacza dla klientów WizjaNet, że realizacja zleceń odbywa się zawsze w sposób uczciwy. Polityka etycznego postępowania względem pracowników daje klientom uczciwych pracowników, którzy są zaangażowani i dobrze poprowadzą proces obsługi klienta.