WizjaNet partnerem ogólnopolskiej konferencji „Przewodnik kulturalny”

Oświata
WizjaNet
przewodnik kulturalny, partner konferencji, wizjaNet

29 listopada 2019 r. w Kubiszówce w Bielsku-Białej odbyła się w ogólnopolska konferencja skierowana do nauczycieli bibliotekarzy, wiedzy o kulturze, polonistów oraz pracowników instytucji kultury. Spotkanie poświęcone zostało możliwościom działań i współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury we wsparciu rozwoju kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży. WizjaNet była partnerem wspierającym wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad sto osób z całej Polski.  

Przedsięwzięcie przygotowane przez bielski oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich wraz z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz miało na celu zintensyfikowanie współpracy sektorów kultury i oświaty w zakresie edukacji kulturalnej. Organizatorzy dostrzegli potrzebę stworzenia wydarzenia, w trakcie którego możliwa będzie wymiana doświadczeń dla osób zajmujących się wychowaniem i krzewieniem kultury wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji o kompetencjach kulturowych i czytelniczych, zapoznać się z nowatorskimi metodami nauki czytania oraz przyjrzeć się bliżej  komiksowi jako wartościowej formie artystycznej. Mogli również poznać program mobiBiblioteka - przydatne narzędzie pozwalające usprawnić i zautomatyzować pracę nauczyciela bibliotekarza, o którym opowiedziała Klaudia Kwaśny z  WizjaNet.

Po części wykładowej odbyły się warsztaty m.in. z tworzenia filmu poklatkowego w telefonie, kaligrafii oraz zastosowania narzędzi multimedialnych w czytaniu i popularyzacji literatury.  Całości dopełniła ciekawa wystawa „Kreatywni w pracy, kreatywni prywatnie” oraz spotkania w kuluarach, gdzie uczestnicy mogli podzielić się spostrzeżeniami, porozmawiać o dotychczasowej praktyce oraz o rozwiązaniu dla bibliotek firmy WizjaNet.   

Liczny udział przedstawicieli nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników instytucji kultury z całej Polski i pozytywne opinie o zaproponowanych wykładach i warsztatach pokazały, że tego typu inicjatywy są potrzebne i pożądane. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wesprzeć również kolejną edycję tego interesującego i wartościowego wydarzenia.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia