Bezpieczeństwo ISO 27001

Firma WizjaNet działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO 27001. Zachowanie bezpieczeństwa informacji wobec dynamicznie zmieniających się zagrożeń polega na wdrożeniu procesu systematycznej identyfikacji ich oraz spełniania związanych z tym wymogów. Dzięki czemu osiągamy odpowiednio wysoki poziom organizacyjny i techniczny firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • ciągły nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich oferowanych usług,
  • stałą kontrolę dostępu do wszystkich systemów informatycznych w firmie,
  • fizyczną kontrolę dostępu do firmy oraz serwerowni,
  • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
  • doskonalenie wszystkich procesów związanych z bezpieczeństwem w Naszej firmie,
  • wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa,
  • wykonywanie regularnych testów zasilania awaryjnego,