Zarządzanie jakością ISO 9001

Priorytetowym celem firmy WizjaNet jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie usług związanych z kompleksowym tworzeniem, utrzymaniem, promowaniem serwisów internetowych, a także tworzeniem oraz wdrażaniem indywidualnie dostosowywanych systemów zarządzania klasy ERP/MRP/CRM w firmach, z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

Nasz cel realizujemy poprzez:

 • stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,
 • indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, w tym z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 • doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie,
 • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 • stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
 • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,
 • śledzenie i ocenianie oddziaływania firmy na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2009 i PN.