Platforma systemu

System Wizja.ERP/MRP/CRM to platforma, która służy do szybkiego tworzenia rozbudowanych systemów kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Platforma ta skonstruowana jest w taki sposób, że większość zmian systemu można wykonać na etapie wdrożenia a nie na etapie programowania systemu. Pozwala to na ograniczenie kosztów oraz szybsze zbudowanie precyzyjnie zgranego z organizacją systemu.

Podstawowym elementem systemu są definiowalne struktury danych, gdzie w szybki sposób można zbudować dowolnie definiowany zbiór danych, np. dla kontrahenta spis jego oddziałów, dla zamówienia dodatkowe warunki realizacji czy dla faktury informacje o prowizjach dla pracowników. Wszystkie struktury powiązane ze sobą mogą być relacjami, co pozwala przy przeglądaniu na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególntymi obiektami w systemie.

Platforma pozwala na rejestrowanie danych jedynie przyrostowo. Oznacza, to że każda wprowadzona zmiana w systemie nie powoduje usunięcia poprzednich zapisów. Dostępna jest zawsze pełna historia zmian wszystkich pól każdego obiektu.

Platforma systemu jest bardzo bezpieczna poprzez rozbudowany system uprawnień. Uprawnienia można również definiować na wielu poziomach między innymi nawet na poziomie poszczególnych cech struktur, np. użytkownik może zobaczyć składniki oferty ale już nie może zobaczyć cen lub np. można definiować, którzy użytkownicy mogą pole rabat przeglądać czy modyfikować.