Kontakt

WizjaNet sp. z o.o.

  43-300 Bielsko-Biała, ul.Legionów 26/28 bud.B

  Numer KRS: 0000374393

  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

  Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

  NIP: 547-18-37-042

 

 

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 

USŁUGI INTERNETOWE

tel. 33 496 30 15

email:

 

USŁUGI SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW I OŚWIATY

tel. 33 496 30 03

email:

 

 

Telefony ogólne:

Sekretariat: 33 496 30 00 
Dział techniczny: 33 496 30 01 
Fax: 33 496 30 02

  

Poczta elektroniczna

 
 

Konto: 

  57 1240 1170 1111 0000 2409 1934 Bank Pekao S.A. I Oddział w Bielsku-Białej

 

Adresy DNS:

  dns.wizja.net   91.217.242.20

  dns2.wizja.net   91.121.113.106