Słownik terminów

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  s  t  u  v  w  z


Administrator
Osoba odpowiedzialna za planowanie, konfigurowanie i zarządzanie codziennym działaniem sieci.
Adres internetowy
Indywidualny i niepowtarzalny adres użytkownika składający się z loginu oraz domeny (np: poczta@wizja.net).
Adres strony WWW
Adres strony WWW składa się z adresu serwera WWW oraz ścieżki dostępu do danej strony WWW (np.: http://www.adres.pl/firma.html).
Autoresponder
To automat pocztowy. Po wysłaniu pustego maila na taki adres, osoba wysyłająca otrzyma natychmiast odpowiedź o treści wcześniej przygotowanej.
Alias pocztowy
To dodatkowy adres Twojego konta e-mail, który nie jest kontem - konto może posiadać wiele aliasów. Jest kilka zalet posiadania aliasu pocztowego. Możesz posiadać jedno konto o nazwie: biuro@wizja.net i alias: biuro.firmy@wizja.net lub sekretariat.firmy@wizja.net lub jan.kowalski@wizja.net. Pisząc na jeden z adresów poczta dotrze do Twojego konta: biuro@wizja.net
Applety Java
Pełnoprawny język programowania służący do pisania programów niezależnych od platformy sprzętowej, ściąganych i uruchamianych na poziomie przeglądarki użytkownika.

Do góry

Backup
Kopia bezpieczeństwa, robiona zazwyczaj na specjalnych nośnikach taśmowych lub płytach, pozwalająca w razie jakiejkolwiek awarii, na szybkie odzyskanie danych.
Bajt
Jednostka danych kompuerowych, składająca się z ośmiu bitów. Jeden bajt pozwala zapisać jeden znak (np. A, b, 3, 5 - każda z liter czy cyfr, nawet przecinek czy myślnik zajmuje jeden bajt). W bajtach podawane są zazwyczaj wielkości pamięci komuterowych: 1 KB (kilobajt) to 1024 bajty, 1 MB (megabajt) to 1024KB, 1 GB (gigabajt) to 1024 MB. Należy pamiętać, że 1 Kb to nie to samo, co 1 KB. Małą literką "b" oznaczamy bit natomiast dużą "B" bajt. Tak więc 1 Kb to 1024 bity = 1024 : 8 = 128 bajtów.
Bit
Najmniejsza część informacji cyfrowej. Wszystkie informacje znajdujące się na twardym dysku komputera lub przesyłane przez Internet zapisane są w postaci bitów. Osiem bitów składa się na jeden bajt.
Bps (Bits per seconds)
Liczba bitów transmitowanych w każdej sekundzie używana jako miara szybkości, z jaką urządzenie, takie jak modem, może przesyłać dane. Pojedynczy znak składa się z 8 bitów. W przypadku komunikacji asynchronicznej przed poszczególnymi znakami może być umieszczany bit początkowy, a po poszczególnych znakach może być umieszczany bit stopu. Dla każdego znaku transmitowanych jest więc 10 bitów. Na przykład, jeśli modem komunikuje się z szybkością 2 400 bitów na sekundę (bps), to w ciągu każdej sekundy przesyłanych jest 240 znaków.

Do góry

Call back
Numer telefonu, który po autoryzacji użytkownika rozłącza się i do niego oddzwania.
Cgi-bin
Miejsce na serwerze, gdzie umieszczane są programy i skrypty CGI. Przykładem skryptów CGI są:
- liczniki odwiedzin
- interaktywne formularze zamówień
- książki gości, itp.
Crosspost
Wysłanie listu (postu) do więcej niż jednej grupy na raz.

Do góry

Dial-up
Jedna z możliwości dostępu do sieci internet za pomocą modemu oraz zwykłej linii telefonicznej. Jej wadą jest stosunkowo niewielka prędkość oraz opłaty za czas użytkowania sieci (opłaty telefoniczne), zaletą natomiast - łatwa dostępność, prostota instalacji, stosunkowo niewielkie koszty dla użytkownika domowego.
DNS (Domain Name Service)
Rozproszony, hierarchiczny system zamieniający nazwy komputerów na ich adresy IP. Komputery identyfikują się po adresach IP które dla ludzi są trudne do zapamiętania. Dlatego wprowadzono system zamieniający nazwy komputerów na ich numery IP i odwrotnie.
Domena
Unikalna i niepowtarzalna nazwa wydzielonego obszaru Internetu, adresów internetowych, najczęściej w zależności od położenia, przynależności. Każdy, kto chce mieć niezależną witrynę (swoją stronę internetową, na którą inni będą mogli zajrzeć), musi zarejestrować domenę, czyli nazwę pod jaką serwis będzie dostępny w Internecie np: www.firma.com.pl, www.firma.pl.
Dysk twardy
Urządzenie wewnątrz komputera, na którym przechowywane są programy oraz inne pliki użytkownika.

Do góry

Elektroniczny podpis
Procedura identyfikacji osoby, która np. składa zamówienie przez Internet. Niestety w polskim prawie nie istnieje na razie pojęcie podpisu elektronicznego.
E-mail
Konto e-mail (poczta elektroniczna) umożliwia bardzo szybką wymianę informacji między ludźmi z całego świata. Jest to niewątpliwie najpopularniejsza usługa internetowa i w obecnych czasach posiadanie własnego adresu emailowego (unikalny adres w sieci Internet) jest rzeczą najzupełniej powszechną.
Przez e-maila można wymieniać pocztę ze znajomymi, klientami, oddziałami firmy oraz z innymi firmami w kraju i na świecie. Wiele firm stosuje pocztę elektroniczną do wysyłania ofert, cenników, przyjmowania i składania zamówień oraz do przesyłania danych komputerowych różnych typów (dokumenty, pliki graficzne, oprogramowanie).
Aby skorzystać z tej usługi musisz posiadać swój unikalny adres w sieci zwany skrzynką pocztową. Twój adres poczty elektronicznej (e-mail) składać się będzie z nazwy Twojej skrzynki pocztowej i adresu serwera na którym się ona znajduje. Dla przykładu: jeżeli masz skrzynkę o nazwie firma na serwerze o nazwie wizja.net to Twój adres e-mail będzie wyglądał: firma@wizja.net
Emoticon
Emoticons to skrót od słów emotion (wzruszenie, uczucie) oraz icon (znak, ikona). Jest to prosty symbol graficzny, przedstawiający zarówno charakter wypowiedzi jak i stan emocjonaly osoby piszacej, np: :-) - oznacza uśmiech, radość, :-( - smutek, żal, :-0 - zdziwienie, ;-) - wypowiedź z przymrużeniem oka.

Do góry

FAQ (Frequently Asked Questions)
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Formularz
Służy do uzyskiwania informacji od osób przeglądających stronę WWW. Pozwalaja na wysyłanie poczty, zbieranie opinii na temat strony lub produktu, rejestrację użytkowników itp. Może zawierać praktycznie wszystkie elementy znane z interfejsów graficznych - pola do wpisywania tekstu, listy, menu itp.
FTP (File Transfer Protocol)
Usługa ta pozwalająca łatwo zmieniać swoje strony www na własnym koncie. Pozwala edytować obszar swojego konta podobnie jak edytuje się obszar dysku twardego na Twoim komputerze. Podobnie pozwala na kopiowanie plików, kasowanie starych czy zmienianie ich nazw.
Dzięki tej usłudze masz dostęp do swoich zasobów 24 godziny na dobę bez pomocy Administratora czy fachowca. Sam w bardzo prosty sposób możesz zakładać kolejne strony dla swoich klientów lub znajomych.

Do góry

Grupa dyskusyjna
(News group) Wszystkie listy, pisane na grupę dyskusyjną, w przeciwieństwie do listy dyskusyjnej, znajdują się na serwerze, przez co każdy użytkownik jest w stanie przeczytać i odpowiedzieć na nie z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet wyposażonego w program Outlook Express.
GSM
(Global Mobile System) - cyfrowy system telefonii komórkowej.

Do góry

HTML (HyperText Markup Language)
Prosty język wykorzystujący znaczniki używany do tworzenia dokumentów hipertekstowych, które mogą być przenoszone między platformami. Pliki HTML są prostymi plikami tekstowymi ASCII z osadzonymi kodami (wskazywanymi przez tagi znaczników) określającymi formatowanie i łącza hipertekstowe.

Do góry

Internet
Ogólnoświatowa sieć komputerowa łącząca za pośrednictwem różnego rodzaju łączy telekomunikacyjnych (satelitarnych, radiowych, telefonicznych, itp.) komputery użytkowników na całym świecie. Jest ogólnodostępny dla wszystkich przez 24 godziny na dobę.
Intranet
Wewnętrzna sieć w przedsiębiorstwie działająca zgodnie z zasadami i w oparciu o protokoły stosowane w sieci Internet.
IP (Internet Protocol)
Unikalny adres w Internecie identyfikujący w sposób jednoznaczny dołączony do sieci komputer. Adres IP składa się z czterech liczb o wartościach z zakresu 0-255 przedzielonych kropką.
IPX/SPX
Protokół komunikacji komputerów stosowany w sieciach firmy Novell.
ISDN
(Integrated Service Digital Network). Cyfrowa sieć telekomunikacyjna. Jej głównymi zaletami są: szybkość połączenia (sięgająca przy podłączeniu abonenckim 128 kbps), stabilność połączenia oraz szybkość nawiązywania połączenia.
ISP (Internet Service Provider)
Operator internetowy, firma oferująca dostęp do Internetu. Za jej pośrednictwem możemy otrzymać nazwę własnej domeny (czyli adres w sieci), założyć konto poczty e-mail itp.

Do góry

Java Script
Język programowania pozwalający na wykonywanie wielu operacji w przeglądarce użytkownika oglądającego stronę. Pozwala tworzyć strony w efektowny sposób zmieniające swoją zawartość.

Do góry

Kbps
(Kilo bitów na sekundę) - patrz bps.
Kompresja danych
Metoda zmniejszenia objętości plików, polegająca na zastosowaniu specjalnie do tego celu opracowanych logarytmów. Stosowana w sieci internet w celu zmniejszenia czasu potrzebnego do przesłania pliku z jednego komputera do drugiego.
Konfiguracja
Ustawienie wszystkich parametrów danego urządzenia i / lub programu zapewniające poprawne jego funkcjonowanie.

Do góry

LAN (Local Area Network)
Grupa komputerów i innych urządzeń rozmieszczonych na stosunkowo małym obszarze i połączonych przez łącze komunikacyjne, które umożliwia każdemu urządzeniu współpracę z innym urządzeniem należącym do sieci.
Lista dyskusyjna
Jest to automat do rozsyłania poczty. Może być przydatny na kilka sposobów. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, możesz założyć własną listę dyskusyjną, tworzysz plik z adresami e-mail i przypisujesz mu adres e-mail. Wysyłając e-mail pod ten adres, zostanie on rozesłany automatycznie pod wszystkie adresy w nim wpisane. Jeśli masz wielu Klientów korzystających w poczty elektronicznej, możesz ich wpisać do pliku i ofertę wysyłasz tylko pod jeden adres.
Log
Plik na serwerze, dziennik, w którym zapisywana jest cała działalność serwera.
Login
Indywidualny i niepowtarzalny (w obrębie danej domeny) identyfikator użytkownika.

Do góry

Modem
Forma skrócona od "Modulator/Demodulator". Urządzenie elektroniczne do podłączenia komputera do linii telefonicznej w celu umożliwienia komunikacji.
Moderowanie
Kontrola zawartości grup dyskusyjnych - przed wysłaniem wiadomości na grupę przechodzi on przez ręce osoby decydującej o jej poprawności (moderatora)
MySQL
Program obsługi bazy danych.

Do góry

Name server
Patrz serwer nazw domen.
Newsgroup
Grupy dyskusyjne, dotyczące jednego, konkretnego tematu (np. grupa pl.praca.szukana dotyczy jedynie ogłoszeń na temat poszukiwania pracy, a wszystkie inne listy są na niej niemile widziane). Grupy mają strukturę hierarchiczną (w przykładzie powyżej - pl oznacza grupę polską, praca - grupę dotyczącą pracy, szukana - poszukiwania pracy.
Numer dostępowy
Specjalny numer umożliwiający korzystanie z sieci internet osobom łączącym się przez linię telefoniczną. W przypadku Serwisu Rubikon jest to numer 020 9247.

Do góry

Offtopic
Wiadomość nie związana z tematyką grupy dyskusyjnej.
Ogólnopolski numer dostępowy
Specjalny numer dostępowy, jednakowy w całej Polsce (0209247) umożliwiający korzystanie z sieci internet za pomocą węzłów dostępowych sieci Serwisu Rubikon. Numer ten taryfikowany jest według specjalnych stawek.
Outlook Express
Program umożliwiający czytanie i pisanie poczty elektronicznej oraz newsów.

Do góry

PHP
Język przeznaczony do tworzenia aktywnych stron HTML, oparty o składnię C++, funkcjonalnie odpowiadający technologii ASP
Plik
Zbiór z danymi (np. zdjęcie, tekst) znajdujący się na dysku twardym komputera.
Podłączenie do sieci internet
Poprawne skonfigurowanie oraz uruchomienie odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętu umożliwiające korzystanie z usług sieci internet.
POP3
Protokół pozwalający na odbieranie poczty poprzez sieć Internet.
PostgresSQL
Program utrzymujacy bazy danych.
PPP
(Point-to-Point Protocol) protokół komunikacyjny stosowany przez modemy.
Programy CGI
Służą do przetwarzania na bieżąco danych uzyskiwanych z WWW. Z reguły współpracują z formularzami, pozwalając na rejestrowanie użytkowników, wysyłanie plików, zbieranie danych statystycznych lub marketingowych. Mogą także stanowić interfejs umożliwiający korzystanie z baz danych przez WWW.
Przeglądarka
Program komputerowy służący do poruszania się po Internecie, czyli potocznie przeglądania stron. Obecnie najpopularniejsze przeglądarki to: i Internet Expolorer, Netscape i Opera.
Przepustowość
W przypadku komunikacji analogowych przepustowość jest różnicą między największą i najniższą częstotliwością w danym zakresie. Na przykład, analogowa linia telefoniczna jest przystosowana do obsługi przepustowości równej 3 000 herców (Hz) tzn. różnicy między najniższą (300 Hz) i najwyższą (3 300 Hz) częstotliwością, którą może przenosić. W przypadku komunikacji cyfrowych przepustowość jest wyrażana w bitach na sekundę (bps).

Do góry

Serwer
Komputer działający w sieci, który udostępnia innym użytkownikom pliki, aplikacje, drukarki i inne zasoby sieci. Serwer można nazwać komputerem centralnym sieci komputerowej. Ze względu na prawdopodobne duże obciążenie pracą, dokonywany jest przydział ściśle określonych zadań wybranym serwerom (serwery specjalizowane).
Sklep internetowy
Rozwiązanie dla tych, którzy chcą za pośrednictwem internetu prowadzić sprzedaż, przyjmować zamówienia, rezerwacje oraz w tani sposób organizować kampanie promocyjne na towary i usługi.
Spam
Technika polegająca na wysyłaniu wielokrotnych kopii tego samego artykułu lub listu (najczęściej mającego charakter reklamowy) do wielu grup dyskusyjnych lub list korespondencyjnych. Ze względu na sposób docierania do odbiorcy końcowego jest to praktyka wysoko nieetyczna i spotyka się z ogromną niechęcią użytkowników sieci.
Sub-domena
Jest integralną częścią posiadanej domeny. Jeśli macie Państwo domenę: www.firma.pl to możecie utworzyć np. dział sprzedaży i nazwać go: www.sprzedaz.firma.pl, zamiast standardowego adresu: www.firma.pl/sprzedaz.

Do góry

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Wspólna nazwa rodziny protokołów i aplikacji używanych do komunikacji między komputerami oraz między różnymi sieciami. Początkowo TCP/IP był używany w sieci zwanej Arpanet, obecnie używa się go między innymi w sieci Internet.
Telnet
Usługa służąca do nawiązywania interaktywnego połączenia terminalowego ze wskazanym w sieci komputerem. Po nawiązaniu takiego połączenia znaki wpisywane na klawiaturze komputera, z którego korzysta w danym momencie użytkownik, przesyłane są poprzez sieć do maszyny, z którą nawiązano połączenie, a przesyłane w odwrotną stronę odpowiedzi wyświetlane są na ekranie używanego monitora. Telnet pozwala na zdalną pracę na dowolnym komputerze w sieci, na którym użytkownik posiada konto.

Do góry

URL (Universal Resource Locator)
System adresowy stosowany w sieci Internet.

Do góry

V90
Specjalny protokół komunikacyjny modemów umożliwiający im komunikację z prędkościami do 56 kbps.

Do góry

Wan (Wide Area Network)
Rozszerzenie sieci używające łączy telekomunikacyjnych do nawiązania połączenia z obszarami położonymi w różnych pod względem geograficznym miejscach.
Wap (Wireless Application Protocol)
Bezprzewodowy protokół aplikacyjny umożliwiający korzystanie z serwisów internetowych za pomocą telefonów komórkowych.
Wyszukiwarka
Oprogramowanie, którego zadaniem jest zbieranie informacji dotyczących zasobów Internetu i udostępnianie jej internautom w zakresie dostosowanym do zadawanych przez nich zapytań. Dostęp realizowany jest najczęściej poprzez strony www. Serwisy WWW z wyszukiwarkami ułatwiają wydobycie z Internetu informacji, wg zadanego klucza, lub konkretnego hasła.

Do góry

Zalogowanie
Czynności polegające na podaniu loginu i hasła oraz sprawdzeniu przez serwer ich poprawności.

Do góry