Uwaga! Jesteś użytkownikiem łącza Neostrada lub Twój dostawca blokuje port 25 służący do wysyłki poczty internetowej?

Od 1 grudnia 2009 mogą wystąpić problemy z wysyłką poczty poprzez program pocztowy dla klientów korzystających z łącz Neostrada. Szczegółowe informacje odnośnie tej zmiany znajdują się na stronie internetowej Telekomunikacji Polskiej: "Obsługa poczty z wykorzystaniem portów 587 i 465"

Zobacz, jak zmienić konfigurację swojego programu pocztowego:
Zobacz jak skonfigurować program Outlook Express lub Windows Mail - Zmiana konfiguracji w programie Microsoft Outlook Express lub Windows Mail
Konfiguracja Outlook - Zmiana konfiguracji w programie Microsoft Outlook
Konfiguracja Mozilla Thunderbird 2.x - Zmiana konfiguracji programu Mozilla Thunderbird 2.x
Zobacz, jak poprawnie skonfigurować konto pocztowe:
Konfiguracja OE - Konfiguracja programu Outlook Express oraz Microsoft Mail
Konfiguracja Outlook - Konfiguracja programu Microsoft Outlook
Konfiguracja Mozilla Thunderbird 2.x - Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2.x

Konfiguracja programu pocztowego:

Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę, podajemy niezbędne ustawienia:

  • Serwer poczty przychodzącej POP3: mail.wizja.net port 110 (lub port 143 dla protokołu IMAP)
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.wizja.net port 25 lub port 587
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP wymaga uwierzytelniania (włączona autoryzacja SMTP)Ustawienia opcjonalne:
Połączenie szyfrowane SSL dla POP3: mail.wizja.net port 995
Połączenie szyfrowane SSL dla SMTP: smtp.wizja.net port 25 lub port 465

 

Korzystanie z poczty przy pomocy aplikacji WWW:

Najprostsza forma czytania poczty elektronicznej to aplikacja WWW dostępna pod adresem
poczta.wizja.net. Należy wprowadzić jedynie adres email oraz hasło do skrzynki.

 

Słownik terminów

Poszukaj wybranego słowa w słowniku

Problemy z pocztą - błędy programu Outlook

Błąd: 0x8004210A
Wysyłanie i odbieranie' zgłosiło błąd (0x8004210A) : 'Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).
Co należy zrobić?
Ten błąd najczęściej jest powodowany przez oprogramowanie antywisrusowe na Państwa komputerze. W celu sprawdzenia należy chwilowo wyłączyć system antywirusowy

 

Błąd: 0x800C0133
Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0133.
Co należy zrobić?
Objawem jest brak możliwości pobrania wiadomości. Przyczyną występowania tego błędu jest problem z folderem skrzynka odbiorcza (uszkodzony plik "skrzynka odbiorcza.dbx") bądź jest za mało miejsca na dysku aby program mógł działać poprawnie. Należy w pierwszej kolejności wykasować wiadomości z tego folderu.

 

Błąd: 0x800CCC0D
Nie udało się znaleźć serwera, (Konto: '.....', Serwer POP3: '.............', Numer błędu: 0x800CCC0D).
Co należy zrobić?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy działa łącze internetowe np. poprzez otwarcie dowolnej witryny www i jej odświeżenie (klawisz F5). W przypadku gdy strony działają prawidłowo trzeba sprawdzić poprawność konfiguracji konta pocztowego.

 

Błąd: 0x800CCC0E
Łączenie z serwerem nie powiodło się. Konto: '.....', Serwer: '.......l', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd łączy: 10061, Numer błędu: 0x800CCC0E.
Co należy zrobić?
W pierwszej kolejności sprawdzamy działanie łącza internetowego. Otwieramy dowolną stronę i ją odświeżamy (klawisz F5). W przypadku gdy witryny www otwierają się prawidłowo problem może leżeć po stronie oprogramowania antywirusowego, które może zmienić w konfiguracji konta pocztowego serwery poczty na lokalne. We właściwościach konta należy wprowadzić prawidłowe dane.

 

Błąd: 0x800CCC19
Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekro- czenie limitu czasu.
Temat '...', Konto: '....', Serwer: '............', Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC19.
Co należy zrobić?
Tego typu błąd występuje najczęsciej podczas próby wysłania dużego załącznika. W przypadku gdy jest zainstalowany program antywirusowy, należy wyłączyć skanowanie poczty wychodzącej i ponownie spróbować wysłać wiadomość. Przyczyną takiego zachowania jest fakt iż wiadomość z dużym załącznikiem może być skanowana długo i przekroczy limit czasu serwera (Outlook Express standardowo ma ustawioną tą wartość na 1 minutę).
Drugą przyczyną może być problem z połączeniem - niestabilnie działające łącze internetowe.

 

Błąd: 0x800CCC79
Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: '....'. Temat '....', Konto: '......', Serwer: '..........', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '554 <...>: Relay access denied', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 554, Numer błędu: 0x800CCC79.
Co należy zrobić?
W konfiguracji konta pocztowego nie została zaznaczona opcja - "serwer wymaga uwierzytelnienia". Po jej zaznaczeniu oraz zapisaniu zmian błąd nie powinien się pojawiać.

 

Błąd: 0x800CCC92
Wystąpił problem przy logowaniu się do Twojego serwera pocztowego. Twoje hasło zostało odrzucone. Konto: '......', Serwer: '........', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Can't get lock. Mailbox in use', Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC92
Co należy zrobić?
Ten błąd może się pojawić gdy nastąpiła kolejna próba łączenia się z serwerem przed "zamknieciem" poprzedniego połączenia. Przy zakłóceniach transmisji przy poprzednim połączeniu serwer potrzebuje "chwilę" na zamknięcie konta. W przypadku gdy nastąpi zbyt szybka próba ponownego połączenia może pojawić się komunikat "Mailbox in use". Podobny błąd pojawi się przy próbie odebrania wiadomości z dwóch komputerów w tym samym czasie. W takim przypadku należy odczekać od kilku do kilkunastu minut i spróbować ponownie. Jeżeli nadal będzie występował problem prosimy o kontakt.