Pomoc techniczna - Konfiguracja poczty elektronicznej

Uruchamiamy program Outlook firmy Microsoft z pakietu MS-Office:

1.  W programie pocztowym z menu głównego wybieramy opcje Narzędzia a następnie pozycję Konta e-mail:

 

2.  Zaznaczamy opcję Dodaj nowe konto e-mail a następnie klikamy Dalej:

 

3.  Uzupełniamy wszystkie pola wg. poniższego obrazka.
W pole Imię i nazwisko wpisujemy swoje dane i/lub dane firmy.
W pole Adres e-mail wpisujemy swój nowy adres pocztowy.
Niezbędne jest również podanie nazwy użytkownika oraz hasła do skrzynki pocztowej.
Serwer poczty przychodzącej to: mail.wizja.net
Serwer poczty wychodzącej to: smtp.wizja.net
Bo wypełnieniu tych pól, klikamy na przycisk Więcej ustawień...:

 

4.  Klikamy na zakładkę Serwer wychodzący a następnie zaznaczamy opcję Serwer wychodządzy (SMTP) wymaga uwierzytelniania:

 

5.  Klikamy zakładkę Zaawansowane, a następnie wpisujemy numer portu 587 w polu Serwer wychodzący (SMTP):


Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK

6.  Klikamy na przycisk Dalej, a następnie na Zakończ.