Pomoc techniczna - Konfiguracja poczty elektronicznej

Zmiana konfiguracji programu Mozilla Thunderbird 2.x

1.  W programie pocztowym z menu wybieramy opcje Narzędzia a następnie Konfiguracja kont.

 

2.  W okienku Konfigurajca kont wykonujemy następujące kroki:
Zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej
Podświetlamy konto smtp.wizja.net
Klikamy przycisk Edytuj

 

3.  W polu Port wpisujemy wartość 587 :