Pomoc techniczna - Konfiguracja poczty elektronicznej

Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2.x

1.  W programie pocztowym z menu wybieramy opcje Narzędzia a następnie Konfiguracja kont.

 

2.   Klikamy przycisk Dodaj konto znajdujące się w lewym dolnym rogu okienka:

 

3.  Zostaje uruchomiony Kreator Kont. Klikamy na opcję Konto pocztowe a następnie przycisk Dalej:

 

4.  Uzupełniamy dane. W polu Imię i nazwisko podajemy swoje dane i/lub nazwę firmy. Poniżej podajemy swój adres e-mail:


Następnie klikamy przycisk Dalej

5.  Informacje o serwerze: wybieramy typ serwera POP3, serwer poczty przychodzącej to mail.wizja.net, serwer poczty wychodzącej smtp to smtp.wizja.net:


Następnie klikamy przycisk Dalej

6.  W oba pola Nazwa użytkownika wpisujemy nazwę konta. Jeśli nie znasz swojej nazwy konta, skontaktuj się z nami.


Następnie klikamy przycisk Dalej

7.  Nazwę konta pozostawiamy bez zmian:


Następnie klikamy przycisk Dalej

8.  Zatwierdzamy nowo wprowadzoną konfiguracje klikając przycisk Zakończ:

 

9.  W okienku Konfigurajca kont wykonujemy następujące kroki:
Zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej
Podświetlamy konto smtp.wizja.net
Klikamy przycisk Edytuj

 

10.  Uzupełniamy dane następująco:
W polu Port wpisujemy wartość 587
Zaznaczamy opcję Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła
Upewnij się, że w polu Użytkownik jest podana poprawna nazwa konta.