Przedsiębiorstwo Fair Play

 

WizjaNet posiada certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play od roku 2006, w 2017 odebraliśmy jubileuszową Platynową Statuetkę – wyróżnienie przyznawane uczestnikom programu z dziesięcioletnim stażem. 


Certyfikat Fair Play przyznawany jest firmom stosującym cały zespół etycznych zasad postępowania w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Oznacza również, że działamy zgodne z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Wspieramy i promujemy te zasady poprzez promowanie logo Fair Play.


Celem programu jest promocja firm, które wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Sama idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma długą tradycję w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" założony został przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą przy finasowaniu ze środków Unii Europejskiej. W latach 1997-1999 powstało opracowanie pt.: "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu", został również opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jego pierwsza edycja odbyła się w 1998 r.

 

Korzyści stosowania etycznych zasad w prowadzeniu biznesu dla naszych klientów

Etyczne podejście do prowadzenia biznesu potwierdzone Certyfikatem Fair Play to sygnał dla naszych klientów, że wszystkie zlecenia realizujemy rzetelnie i uczciwie. Polityka etycznego postępowania względem naszych pracowników gwarantuje naszym klientom zespół uczciwych specjalistów, zaangażowanych w pracę i proces obsługi klienta.

 

WizjaNet, fairplay