Dotacje unijne

WizjaNet zrealizowała kilkanaście projektów dotowanych ze środków UE, oznacza to że klienci firmy dostali dofinansowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Dofinansowanie w doradczych programach strukturalnych może wynosić od kwoty 2,5 tys. złotych do 250 tys. złotych i może dotyczyć usług szkoleniowych, doradczych, wdrożeniowych. Programy inwestycyjne mogą dotyczyć zakupu licencji, sprzętu komputerowego i innych urządzeń.

WizjaNet pomaga w tworzeniu wniosków na usługi doradcze. Wnioski muszą dotyczyć projektów, które zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa, dotyczą nowych technologii, powodują zwiększenie zatrudnienia.

Firmy zainteresowane realizacją usług, projektów dotowanych ze środków UE prosimy o kontakt telefoniczny.
Większość zrealizowanych projektów dotowanych z UE a wykonanych przez WizjaNet dotyczyła wdrożenia systemów CRM (www.crm.wizja.net)

Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

WizjaNet realizuje projekty, które są dotowane ze środków Unii Europejskiej. Programy, które dofinansowują działania przedsiębiorców (Phare 2000, Phare 2002, Phare 2003, programy strukturalne) wymagały uzyskania akredytacji przez dostawcę usług. Akredytacja oznacza, że firma ma doświadczenie we wdrażaniu projektów (także informatycznych), odpowiednią kadrę oraz jest stabilna finansowo.

WizjaNet otrzymała akredycję we wszystkich uruchomionych programach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych czyli:

  • Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw PHARE 2000
  • Program rozwoju przedsiębiorstw internetowych PHARE 2000
  • Ścieżka od innowacji do biznesu Phare 2002, 2003
  • Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie Phare 2002, 2003
  • Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (WizjaNet złożyła wniosek)