WizjaNet realizuję projekt inwestycyjny pod tytułem „Platforma B2B wspomagająca współprace firmy WizjaNet Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi w zakresie usług informatycznych”.

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowej platformy wspierającej szeroko pojęte procesy biznesowe związane z obsługą Klientów oraz Partnerów firmy WizjaNet. System usprawni i zintensyfikuje współpracę między partnerami, m.in. dzięki umożliwieniu elektronicznej wymiany danych i dokonywania płatności bez kontaktu telefonicznego z działem sprzedaży.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-068/14/01 zawartej w dniu 24/06/2014 r. w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 392700, w tym kwota dofinansowania unijnego: 274890.
 

Zapytania ofertowe

POIG8.2/1 - Zakup analizy przedwdrożeniowej i systemowej

POIG8.2/2 - Zakup oprogramowania oraz doradztwa wdrożeniowego 

POIG8.2/3 - Zakup sprzętu