Domeny - Wnioski do pobrania

 • Wniosek o rejestracje domeny

  Wykorzystywany w przypadku rejestracji nowej domeny na serwerach WizjaNet.

  Możesz również wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować i przesłać do nas faxem.

 • Wniosek o zmianę delegacji domeny

  Wykorzystywany w przypadkach zmiany serwerów DNS dla domeny na inne niż poprzednio serwery DNS. Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas.

 • Wniosek cesji praw do domeny

  Wykorzystywany w przypadku, gdy domena zmienia właściciela. Nie dotyczy przypadków, gdy podmiot zmienia formę prawną lub nazwę. W takich przypadkach wystarczy pismo.

 • Wniosek o wydanie kodu authinfo

  Wykorzystywany w przypadku, gdy właściciel postanawia zmienić rejestratora domeny. Od momentu otrzymania kodu przejmuje pełne zarządzanie wyżej wymienioną domeną. Kod authinfo wydawany jest do 5 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanego wniosku.

 • Wniosek o transfer domeny bez zmiany delegacji

  Przeniesienie prawa do obsługi domeny od podmiotu obecnie obsługującego domenę do WizjaNet. Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas.

 • Wniosek o zmianę danych abonenta domeny

  Dotyczy przypadków, gdy podmiot zmienia formę prawną, nazwę lub adres.  Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas

 • Wniosek o transfer domeny z jednoczesną zmianą delegacji

  Przeniesieniu prawa do obsługi domeny od podmiotu obecnie obsługującego domenę do WizjaNet.  Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas. Transfer domeny z jednoczesną zmianą serwerów DNS. Jeżeli zdecydowali się Państwo tylko przekierować domenę na nasze serwery to należy użyć adresów:

Serwery DNS:

  dns.wizja.net 

  dns2.wizja.net 

Podczas zmiany delegacji domeny często widnieje pole "Nazwa serwera DNS" oraz "Adres IP" (serwera dns). Podawanie adresów IP nie jest konieczne, zalecamy podczas zmiany delegacji podawać tylko i wyłącznie powyższe nazwy serwerów DNS, a pola "Adres IP" pozostawić puste.