Transfer domen internetowych

Transfer domen polskich

Transfer domeny od innego Rejestratora do WizjaNet sp. z o.o. następuje automatycznie po wypełnieniu formularza - o pomoc mogą Państwo prosić naszych konsultantów. W procedurze transferu wymagany jest kod authinfo, który otrzymają Państwa od obecnego Rejestratora.

W momencie zainicjowania transferu na adres e-mail Abonenta (podany we wniosku) zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć transferu domeny, którego użycie pozwoli na zakończenie procedury i przetransferowanie nazwy domeny do wskazanego Podmiotu. Należy to zrobić ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości.

Transfer domeny z NASK do WizjaNet sp. z o.o. odbywa się po wypełnieniu formularza na stronie. Wówczas automatycznie zostanie wygenerowany wniosek. Należy go wydrukować i przesłać faksem na wskazany we wniosku numer. Do wniosku należy dołączyć kopie aktualnych dokumentów firmy Abonenta.

Transfer może się odbyć najwcześniej 21 dni po dacie rejestracji lub odnowienia domeny, a także w przypadku transferu z NASK - nie później niż 24 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności.

 

Transfer domen globalnych (o rozszerzeniach .com, .net, .org, .info oraz .biz)

Transfer powoduje konieczność zapłaty abonamentu rocznego, domeny po dokonaniu transferu są automatycznie przedłużane o opłacony okres. Do realizacji transferu niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący adres e-mail (widniejący w bazie WHOIS) oraz AuthCode, który można uzyskać od obecnego administratora domeny.

Transfer domeny może nastąpić najwcześniej 60 dni po dacie rejestracji lub dacie ostatniego transferu domeny i nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności u aktualnego Rejestratora.

 

Transfer domen europejskich eu

Transfer jest płatny (równowartość opłaty rocznej) jednocześnie okres rejestracji domeny ulega skróceniu do dnia wykonania transferu.