2014-10-27
 
 

Nowy System Zarządzania Majątkiem

Nowy system obejmuje: umowy najmu, szczegółową charakterystykę pomieszczeń, planowanie remontów, instalacje i media, ubezpieczenia, przeglądy, gwarancje. Rozbudowane są również możliwości wyszukiwania i analiz oraz interakcji przeprowadzanych przez placówkę jak i jednostkę prowadzącą. System zbiera również dane do sprawozdawczości SIO.

Wdrożenie jest relatywnie proste, ponieważ aplikacja działa domyślnie na naszych serwerach poprzez Internet. Obsługuje użytkowników rozproszonych działających na dowolnych komputerach poprzez przeglądarkę internetową.

W tym roku system został wdrożony w jednostkach oświatowych w Bielsku-Białej. Wszystkie placówki podlegające MZO wykorzystują nowy system jako rozszerzenie działającego już od wielu lat systemu Środki Trwałe i Inwentarz. Jako aplikacja online wykorzystuje wspólną bazę danych, która działa również samodzielnie. Pozwala w sposób przejrzysty i nowoczesny wspomóc organizacyjnie administrację zasobami na niespotykaną dotąd skalę.

Wdrożenia w kolejnych miastach już trwają.

Szczegółowe informacje o systemie Zarządzanie Majątkiem: www.oswiata.wizja.net/zarzadzanie_majatkiem.html

 


Tagi: erp, oświata


« powrót do listy aktualności