prośba o kontakt poczta.wizja.net

Bezpieczeństwo ISO 27001

Firma WizjaNet działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO 27001. Zachowanie bezpieczeństwa informacji wobec dynamicznie zmieniających się zagrożeń polega na wdrożeniu procesu systematycznej identyfikacji ich oraz spełniania związanych z tym wymogów. Dzięki czemu osiągamy odpowiednio wysoki poziom organizacyjny i techniczny firmy.

Nasz cel realizujemy poprzez: