prośba o kontakt poczta.wizja.net

Zarządzanie jakością ISO 9001

Priorytetowym celem firmy WizjaNet jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie usług związanych z kompleksowym tworzeniem, utrzymaniem, promowaniem serwisów internetowych, a także tworzeniem oraz wdrażaniem indywidualnie dostosowywanych systemów zarządzania klasy ERP/MRP/CRM w firmach, z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

Nasz cel realizujemy poprzez:

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2009 i PN.