prośba o kontakt poczta.wizja.net

Domeny - Wnioski do pobrania

Wniosek o rejestracje domeny

Pobierz wersję w formacie .pdf

Wykorzystywany w przypadku rejestracji nowej domeny na serwerach WizjaNet.

Możesz również wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować i przesłać do nas faxem.

 

Wniosek o zmianę delegacji domeny

Pobierz wersję w formacie .pdf

Wykorzystywany w przypadkach zmiany serwerów DNS dla domeny na inne niż poprzednio serwery DNS.

Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas.

 

Wniosek cesji praw do domeny

Pobierz wersję w formacie .pdf

Wykorzystywany w przypadku, gdy domena zmienia właściciela. 

Nie dotyczy przypadków, gdy podmiot zmienia formę prawną lub nazwę. W takich przypadkach wystarczy pismo.

 

Wniosek o wydanie kodu authinfo

Pobierz wersję w formacie .pdf

Wykorzystywany w przypadku, gdy właściciel postanawia zmienić rejestratora domeny.

Od momentu otrzymania kodu przejmuje pełne zarządzanie wyżej wymienioną domeną.

Kod authinfo wydawany jest do 5 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanego wniosku.

 

Wniosek o transfer domeny bez zmiany delegacji

Pobierz wersję w formacie .pdf

Przeniesienie prawa do obsługi domeny od podmiotu obecnie obsługującego domenę do WizjaNet. 

Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas.

 

Wniosek o zmianę danych abonenta domeny

 

otyczy przypadków, gdy podmiot zmienia formę prawną, nazwę lub adres. 

Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas

 

Wniosek o transfer domeny z jednoczesną zmianą delegacji

Pobierz wersję w formacie .pdf

Przeniesieniu prawa do obsługi domeny od podmiotu obecnie obsługującego domenę do WizjaNet. 

Wniosek powinien być podpisany i przesłany do nas. Transfer domeny z jednoczesną zmianą serwerów DNS

 

Jeżeli zdecydowali się Państwo tylko przekierować domenę na nasze serwery to należy użyć adresów:

Serwery DNS:

  dns.wizja.net 

  dns2.wizja.net 

Podczas zmiany delegacji domeny często widnieje pole "Nazwa serwera DNS" oraz "Adres IP" (serwera dns). Podawanie adresów IP nie jest konieczne, zalecamy podczas zmiany delegacji podawać tylko i wyłącznie powyższe nazwy serwerów DNS, a pola "Adres IP" pozostawić puste.